БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
ИТХ-ийн тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 17 2016-05-05
Хаягжуулалтын ажлын тухай 10 2016-04-05
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 11 2016-04-06
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 12 2016-04-06
Амьжиргаа дэмжих зөвлөл байгуулах тухай 2 2016-01-27
Сонгуулийн хэсгийн хороо байгуулах тухай 5 2016-02-24
Алдарт эхийн одонд тодорхойлох тухай 3 2016-01-29
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 13 2016-04-06
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 15 2016-05-05
нөхөн сэргээлтийн журам батлах тухай 16 2016-05-05
Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2 2017-01-13
Баян-овоо сумын ИТХ-ын тогтоол № 01-20 0 2017-01-05