БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагдаагийн хэсэг
 • Сумын цагдаа Лувсандорж 9 жилийн дунд сургуулийн сурагчдын дунд мэдээлэл хийлээ.
  ...
  2019-03-25 12:58:37 Дэлгэрэнгүй...
 • Сумын цагдаа Лувсандорж 9 жилийн дунд сургуулийн сурагчдын дунд мэдээлэл хийлээ.
  ...
  2019-03-25 12:57:48 Дэлгэрэнгүй...
 • Аймгийн ГХУССЗ-ийн нарийн бичгийн дарга н.Жаргалсайхан Баян-Овоо сумын ГХУССЗ-ийн гишүүдтэй уулзаж ярилцлаа.
  ...
  2019-03-25 12:54:33 Дэлгэрэнгүй...
 • Аймгийн ГХУССЗ-ийн нарийн бичгийн дарга н.Жаргалсайхан Баян-Овоо сумын ГХУССЗ-ийн гишүүдтэй уулзаж ярилцлаа.
  ...
  2019-03-25 12:52:01 Дэлгэрэнгүй...
 • ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ