БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Нийгмийн даатгалын байцаагч
 • УИХ-ААС МӨРДӨХ ХУГАЦААГ НЬ 2020.01.01-НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХОЙШЛУУЛСАН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХОЛБОГДОХ ХУУЛИЙН ЗҮЙЛ ЗААЛТУУД

  Хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин хүүхэд төрүүлсэн тохиолдол бүрт жирэмсэний болон амаржсаны  тэтгэмж олгохоор өөрчилсөн.

  Сайн дурын даатгуулагч эхэд жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмжийг 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнэтэй адилтгах орлогын дунджаас албан журмаар даатгуулсан эхтэй адил 100 хувиар тооцон  олгохоор зохицуулсан.

  Хүүхдээ 3 нас хүртэл нь асарсан хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж, ажилласан хугацаанд оруулан тооцохоор зохицуулсан.

  ...
  2019-03-21 10:56:44 Дэлгэрэнгүй...
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

  2016 ОНД 46080 ТӨГРӨГ

  2017 ОНД 57600 ТӨГРӨГ

  2018 ОНД 28800 ТӨГРӨГ

  2019 ОНД 38400 ТӨГРӨГ

  ...
  2019-03-21 10:23:48 Дэлгэрэнгүй...
 • ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ НАС

  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан өндөр насны тэтгэврийг өөрийн хүсэлтээр эрэгтэй 60 нас, эмэгтэй 55 насандаа тогтоолгох даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал зохих доод хугацааг 2038 он хүртэл жил бүр 3 сараар нэмэгдүүлнэ.

  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох  тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэгт заасан даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтооход баримтлах хөдөлмөрийн ...

  2019-03-21 10:21:06 Дэлгэрэнгүй...
 • ЭРЭГТЭЙ ДААТГУУЛАГЧИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛ

  50 НАСТАЙ -НИЙТ АЖИЛЛАСАН 20  ЖИЛИЙН 10 ЖИЛИЙГ ГАЗРЫН ДОР АЖИЛЛАСАН БОЛ:

  50 НАСТАЙ- НИЙТ АЖИЛЛАСАН 20  ЖИЛИЙН 10 ЖИЛИЙГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН НӨХЦӨЛД АЖИЛЛАСАН БОЛ

  55 НАСТАЙ - НИЙТ АЖИЛЛАСАН 20 ЖИЛИЙН 12 ЖИЛ 6 САР ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНД НӨХЦӨЛД АЖИЛЛАСАН БОЛ:

  55 НАСТАЙ- НИЙТ АЖИЛЛАСАН 20 ЖИЛИЙН 15 ЖИЛ МАЛЧНААР АЖИЛЛАСАН БОЛ:

  ...
  2019-03-21 10:05:54 Дэлгэрэнгүй...
 • Нийгмийн даатгалын сан

  Нийгмийн даатгалын төрөл

  Нийгмийн даатгалын төрөл

  Нийгмийн даатгал нь  дараах дараах 5 төрлөөсбүрдэнэ.

  1.Тэтгэврийн даатгал

  2.Тэтгэмжийн даатгал

  3.Эрүүлмэндийндаатгал

  4.Үйлдвэрлэлийносолмэргэжлээсшалтгаалсанөвчнийдаатгал

  5.ажилгүйдлийндаатгал...

  2016-06-22 10:51:00 Дэлгэрэнгүй...