БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Нийгмийн даатгалын байцаагч
 • Нийгмийн даатгалын сан

  Нийгмийн даатгалын төрөл

  Нийгмийн даатгалын төрөл

  Нийгмийн даатгал нь  дараах дараах 5 төрлөөсбүрдэнэ.

  1.Тэтгэврийн даатгал

  2.Тэтгэмжийн даатгал

  3.Эрүүлмэндийндаатгал

  4.Үйлдвэрлэлийносолмэргэжлээсшалтгаалсанөвчнийдаатгал

  5.ажилгүйдлийндаатгал...

  2016-06-22 10:51:00 Дэлгэрэнгүй...