БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн