БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Архив бичиг хэргийн эрхлэгч
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар

    Сумын Засаг даргын захирамж 45, Тамгын газрын даргын тушаал 12 дугаарыг стандартын дагуу шивж баталгаажуулан, Хууль зүйн хэлтсээр 1 дүгээр улиралд Засаг даргын Тамгын газар болон бусад төсөвт байгууллагуудад энэн оны 2 дугаар улиралд иргэдээс бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг гаргаж Төрийн Захиргаа Удирдлагын хэлтэст явууллаа.

    Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар, ИТХ, Эрүүл мэндийн төв, 9-н жилийн сургууль, Соёлын төв, Хүүхдийн цэцэрлэг, зэрэг төсөвт байгууллагууд 2009...

    2016-06-17 10:09:00 Дэлгэрэнгүй...