БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Мэргэн 4-р баг
  • Мэргэн 4 багийн Танилцуулга

    Мэргэн 4 дүгээр баг. Тус баг нь 194 өрхтэй. Нийт өрхөөс эмэгтэй өрхийн тэргүүлэгчтэй 39 өрх, 9-өөс дээш ам бүлтэй 1 өрх байна. Сумын төвд 94 өрхийн 320 хүн ам оршин суудаг. Үүнээс багийн харъяат 72 өрхийн 235 хүн ам, бусад багийн 22 өрхийн 85 хүн ам амьдарч байна.

    Нийт 575 хүн амтай. Эрэгтэй 285, эмэгтэй 291 байна. Насны хувьд 0-5 насны 72, 6-18 насны 129, 19-35 насны 186, 36-50 насны 112, 51-60 насны 47, 61-80 насны 29 хүн байна.

    Төсвийн 6 байгуу...

    2016-06-20 17:39:00 Дэлгэрэнгүй...